Dr. Öğr. Üyesi Münevver Kübra BAKIRCI Adalet
0212 521 81 00 D: 4317 mkbakirci@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Galatasaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇALIK BAYAZIT Bilişim Güvenliği Teknolojisi
0212 521 81 00 D: 4059 ecalik@fsm.edu.tr
Lisans: Sakarya Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üni. Doktora: Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Merve GEMİCİ KOŞAR Çocuk Gelişimi
0212 521 81 00 D: 4280 mgemicikosar@fsm.edu.tr
Lisans: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Sümeyra ÖZDEMİR Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
0212 521 81 00 D: 4321 sozdemir@fsm.edu.tr
Lisans: Haliç Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Medipol Üniversitesi
Öğr. Gör. İlknur AKTUNÇ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0212 521 81 00 D: 4308 iaktunc@fsm.edu.tr
Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
* Yarı Zamanlı