Doç. Dr. Melek ASTAR

Eser Adı: Ergenlerde Ayrılma-Bireyleşme Düzeyi ve Cinsiyete Göre Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Yeme Tutumu

Süreli Yayın Adı: FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl: 2022

Sayı: 19

ISSN: 2147-3153

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/70588/1136505

 

 

 

Eser Adı: Orta Gelir Tuzağı Riski Yaşayan Üst Orta Gelirli Ülkelerde Kaldor Büyüme Modellerinin Ekonometrik Analizi

Süreli Yayın Adı: FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl: 2021

Sayı: 17

ISSN: 2147-3153

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/issue/70588/1136505

 

 

Öğr. Gör. Mehmet Hanifi AKYÜZ

Eser Adı: Modern Çocukluğa Bakış: Neil Postman Değerlendirmesi

Süreli Yayın Adı : Journal of Sustainable Educational Studies

Cilt: Özel sayı

Yıl: 2021

Sayı: Özel sayı 1

ISSN: 2757-5284

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/seader/issue/69007/1060115

 

 

Öğr. Gör. Halime Nur SEZER

Eser Adı: EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ

Süreli Yayın Adı: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 7

Yıl: 7

Sayı: 2

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/74857/1227576

 

Eser Adı: Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Süreli Yayın Adı : Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 7

Yıl: 7

Sayı: 2

Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/74857/1227574

 

 

Öğr. Gör. Mine KAZANCI

Eser Adı: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 8. SINIF MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRENCİ

VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süreli Yayın Adı: Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 9

Yıl: 9

Sayı: 59

ISSN: 2148-0451

Link: https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1616966297.pdf

 

 

Eser Adı: GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE GEOMETRİ KONULARININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Süreli Yayın Adı: Journal of Sustainable Educational Studies

Cilt: 2

Yıl: 2

Sayı: 4

ISSN: 2757-5284

Link:https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/12021-10-31-04-21-09pm._Gorme_Engelli_Ogrencilere_Geometri_Konularinin_Ogretimine_Yonelik_Gorusler2021-10-31-04-21-09pm.pdf