Müdüriyet Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, kurulduğu günden bu yana yetkin akademik kadrosu, uygulama ve mesleki beceri odaklı müfredatları ile mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar yürütmekte, sağladığı çıktılar ile ülkemizin uzun vadeli istihdam ve kalkınma planlamasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Bünyesinde yer alan program içeriklerinden uygulamaya, dil eğitiminden kişisel gelişime kadar her alanda 21. yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla oluşturulmuş müfredatlarının uygulanmasında yetkin olan akademik kadromuz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra mezunlarımız için sektörel iş birliği süreçlerini de yürütmektedir.  Akademik kadromuzun birikimi ve dinamizmi sektörel işbirliği içinde olduğumuz kuruluşların talepleri ile birleştiğinde, öğrencilerimizin uygulamaya dönük bir eğitim alması, başka bir deyişle teorik bilgiyi uygulamaya geçirme fırsatının verilmesi gerçekleşmiş olmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan programlar öğrencilerimize geniş iş imkânları sunmakta olup, Adalet Programı mezunlarımız Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile özel hukuk kurumlarında, Çocuk Gelişimi mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile özel eğitim kurumlarında, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunlarımız havayollarında çalışmaktadırlar. 2020 yılında Türkiye’de ilk kez Yüksekokulumuzda açılan “Engelliler için Gölge Öğreticilik Programı” mezunları ise özel gereksinimli bireylere hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda “gölge öğretici” olarak görev alabilecekleri gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da özel eğitim alt sınıfları, destek eğitim odaları ve benzeri ortamlarda görevlendirilebileceklerdir. Ayrıca program öğrencileri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi kapsamında özel gereksinimli özellikle de otizmli bireylerle birlikte çalışma imkânı da bularak mezun olmaktadırlar. 2022-2023 akademik yılında eğitim öğretime başlayan Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı öğrencilerimiz, bilişim alanında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam imkanına sahip durumdadırlar.

Her geçen yıl istihdam edilen mezun sayımızda görülen artış ile birlikte mezunlarımızın mesleki hayatlarında sağladığı başarılar, bizleri mesleki ve akademik olarak motive edip, beslemektedir. Akademik ve idari kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız sayesinde sağladığımız ileri düzey mesleki beceri, başarı ve istihdam gücüyle oluşturduğumuz ailemizde sizleri de bir aile ferdi olarak görmekten mutluluk duyarız.

 

Doç. Dr. Melek ASTAR                                                                                                                                           Öğr. Gör. Elif KARA

      MYO Müdürü                                                                                                                                                  MYO Müdür Yardımcısı