Adalet-Adalet İ.Ö. ve Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programları Öğrencilerinin Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz, 

Staj için aşağıdaki tarih aralıklarından birini seçebilirsiniz;

Staj Yapılabilecek Tarihler

1.Dönem: 17 Temmuz-25 Ağustos 2023

2.Dönem: 07 Ağustos-18 Eylül 2023

Seçtiğiniz tarihlerle ilgili başvuru süreci aşağıdadır;

Staj Başvuru Süreci

17 Temmuz 2023 Tarihinde Staja Başlayacak Olan Öğrencilerin Başvurusu

12 Haziran-23 Haziran 2023

Staj Başvuru Süreci

07 Ağustos 2023 Tarihinde Staja Başlayacak Olan Öğrencilerin Başvurusu

10 Temmuz-21 Temmuz 2023

 

Staj Defterinin Temini

17 Temmuz 2023 Tarihinde Staja Başlayacak Olan Öğrencilerin Defter Temini

10 Temmuz-14 Temmuz 2023

Staj Defterinin Temini

07 Ağustos 2023 Tarihinde Staja Başlayacak Olan Öğrencilerin Defter Temini

31 Temmuz-04 Ağustos 2023

Staj Defterinin staj bitiminden sonra en geç 15 gün Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

STAJ KABUL SÜRECİ

a) Staj yapmak istediğiniz kişi, kurum veya kuruluşlarla ilgili ön bilgileri staj komisyonu (Adalet: Öğr. Gör. Elif KARA, Dr. Öğr. Üyesi Münevver Kübra BAKIRCI, Öğr. Gör. İdris KAYDUL ; Bilişim Güvenliği Teknolojisi: Öğr. Gör. Esra ÇALIK BAYAZIT, Öğr. Gör. Behlül GÜCÜKOĞLU, Öğr. Gör. Merve ARAÇ) ile paylaşarak staja uygun olup olmadığını öğreniniz.

b) Uygundur onayını aldıktan sonra;

3 adet Staj Kabul Formu’nu (size ait kısımlarını) eksiksiz olarak doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

Staj yapacağınız kişi, kurum veya kuruluşlarla yetkilisine ilgili yerleri doldurtup ıslak imza ve kaşe ile onaylattıktan sonra aşağıda bilgileri verilen sigorta formu ile birlikte (ekleriyle beraber) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim ediniz.

SİGORTA İŞLEMLERİ (İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI)

Öğrencilerin staj sürecindeki iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Tüm öğrencilerin sigorta formunu doldurup istenilen belgelerle (Nüfus cüzdan fotokopisi ve e-devlet üzerinden temin edilen müstehaklık belgesi) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

NOT 1: Yukarıda bilgileri verilen ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan başvuru belgelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Staj Kabul Formu (3 adet fotoğraf ile birlikte)

Sigorta Formu (Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Müstehaklık Belgesi, İkametgah ve Sabıka Kaydı ile birlikte)

NOT 2: Tabloda belirtilen tarihlerde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden “Staj Defteri” ve zarf içerisinde “Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” teslim alınız.

NOT 3ADALET PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPABİLECEĞİ KURUMLAR

  1. Adalet Komisyonu nezdindeki mahkemeler, savcılıklar*
  2. İcra Müdürlükleri*
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri*
  4. Avukatlık ve hukuk büroları, (Yanında staj yapılacak avukatın en az 5 yıl süreyle baro levhasına kayıtlı ve deneyimli avukat olması)**
  5. Özel kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri**

* Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunmuş ve staj yapamaya hak kazanmış olanlar staj süreçlerini sistemin öngördüğü şekilde ve yukarıda belirtilen tarihler arasında yürütmeleri gerekmektedir.

 Bu öğrenciler, stajlarını yukarıdaki tarihler arasında yapma konusunda sistem üzerinden işverenler ile iletişime geçebilirler. Kabul edilmesi halinde bu tarihlerde stajlarını yapabilirler. Kabul edilmemesi halinde ise ilgili kamu kurumunun uygun gördüğü tarihlerde stajlarını yaparak, staj sonunda evraklarını teslim ederken durumu dilekçe ile müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.

** Zorunlu Staj için şahsi olarak hukuk bürolarına başvuracak öğrencilerimizden staj zorunluluğu ile ilgili belge talep edilebilir. Öğrencilerimiz başvuru öncesi ilgili belgeleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden temin edebilirler. 

NOT 4: BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPABİLECEĞİ KURUMLAR

  • Bilişim Teknolojilerinin Kullanıldığı İşletmeler
  • Bilişim Yazılım/Donanım Firmaları,
  • Belediyeler
  • Fabrikalar
  • Kamu/Özel Bankalar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunmuş ve staj yapamaya hak kazanmış olanlar staj süreçlerini sistemin öngördüğü şekilde ve yukarıda belirtilen tarihler arasında yürütmeleri gerekmektedir.

(Bilgi için; Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 0212 5218100 / 4455)

YÖNERGE

Staj Defterinin doldurulması, öğrenci staj değerlendirme formu ve staja ilişkin sair tüm usul ve esaslar Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi ‘nde belirtilmiştir. Öncelikle Yönergeyi dikkatli bir şekilde incelemeniz yararlı olacaktır. 

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.