Okul Öncesinde Kaynaştırma Paneli

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından Öğr. Gör. Mine KAZANCI koordinatörlüğünde düzenlenen Okul Öncesinde Kaynaştırma Paneli çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Panelde gönderme öncesi süreç, gönderme süreci ve kaynaştırma süreci olmak üzere bir bütün olarak kaynaştırma eğitimine değinildi. Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALTUN eğitsel değerlendirme ve gönderme öncesi süreç konulu konuşmasında, risk grubu çocukların belirlenmesine ve risk grubu çocuklara yönelik müdahale programlarına değindi. Çoklu değerlendirmenin önemi vurgulanarak farklı ortamlardan ve farklı kişilerden veri toplanması gerektiği belirtildi.

Uzm. Psk. Danışman Osman YILMAZ, kaynaştırma süreci ve kaynaştırma sonrası süreçler konulu konuşmasında, psikolojik danışmanın görev tanımının altını çizerek öğretmen ve psikolojik danışmanın iş birlikli çalışmasının önemine değindi. Kaynaştırma ve kaynaştırma sonrası süreçte öğretmenin öğrenciyi kabulünün öğrenciye olumlu etkileri belirtildi. Öğrencilerin marjinalleştirilmeden eğitim öğretim süreçlerine katılımı vurgulandı.

Panelin soru-cevap kısmında katılımcıların aktif katılımıyla etkileşim üst düzeye çıktı. Sorular panelistler tarafından yanıtlandı. Katılımcılar paneli verimli bulduklarını belirterek teşekkürlerini dile getirdiler.

Etkinlik moderatör Öğr. Gör. Mine KAZANCI’nın panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.