Erken Çocukluk Döneminde Kültürel Miras Eğitimi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından Erken Çocukluk Döneminde Kültürel Miras Eğitimi konusu bağlamında düzenlenen Müze Eğitimi etkinliği 09 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 2 oturumda gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Yasemin SU tarafından düzenlenen ve Müze Eğitimi etkinliğinin çıkış noktası, Türk kültürünü oluşturan temel öğelerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için kültürel miras hakkında milli ve evrensel farkındalık çalışmalarının okul öncesi eğitimde de örneklendirilmesini geliştirmektir.

Erken çocukluk döneminde çeşitli kültürel öğeler ile müze eğitiminde yöntem ve tekniklerin kullanımıyla gerçekleştirilen uygulamalar, topluluklar arasındaki farklılıkları meydana getiren özelliklere dair farkındalık kazandırmasını da amaçlanmıştır. Müze eğitimi uygulama aşamasının tasarlanmasında, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin 13. yy.’a ait Selçuklu halıları koleksiyonunda ‘Kültürel Miras’ teması; şekil, işlev, örüntü, motif, desen, renk, doku gibi kavramlar ile ilişkilendirilerek, kültür, dünya mirası, kültürel miras, kültürel farklılıklar, ihtiyaçlar gibi bağlantılı olgularla bütünleştirilmiştir. Gerçekleştirilen müze eğitiminde kültürel miras öğeleri etrafında yapılandırılan müze eğitimi uygulama aşamaları, materyal seçimi, ilişkilendirme, sorgulama hatları geliştirme, çocuklardan alınan dönütlere göre müze eğitimi uygulama aşamalarının yeniden düzenlenmesi ve herhangi bir tema, konu, kavram ya da olgunun kullanılması halinde seçilebilecek en uygun yöntem teknikleri belirleme gibi çeşitli müze eğitimi tasarlama süreçleri deneyimlenmiştir.

Erken Çocukluk Döneminde Kültürel Miras Eğitimi hakkında müze eğitimi, müzenin farklı koleksiyonları içeren salonlarına ziyaret ile tamamlanmıştır.