Azami Süre Sonu Ek Sınavlar
24 Temmuz 2023

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) fıkrasına istinaden eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerden azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine alıp başarısız olduğu derslerden ek sınavlara girme hakkı tanınmıştır.

Genel Esaslar ;

Uygulamalı, uygulaması olan, projeli (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri vb.), atölye ve staj gibi uygulama içeren, yapıları itibariyle tek bir sınavla değil, dönem içindeki süreçlerin ve dönem sonundaki ilgili öğrenim çıktılarının değerlendirilmesi ile notlandırılan derslerden ek sınav yapılmayacaktır. Bu tür derslerin ve daha önce hiç alınmamış derslerin toplam sayısı 5’ten fazla ise öğrenci ek sınavlara katılma hakkı verilmeden ilişiği kesilecektir.

Kayıtlı olduğu programda öğrenim gören öğrenciler azami öğrenim süresi sonunda başarısız oldukları (Harf notu; FF-FD) ya da devam şartını sağlamadıkları (Harf notu; DZ) derslerin ek sınavlarına girebilirler. Devam şartı sağlanmamış olan dersler başarısız ders olarak kabul edilir. Öğrenciler almadıkları derslerin ek sınavlarına katılamazlar.

Öğrenciler başarısız oldukları her bir dersten en fazla iki ek sınava girebilirler. Bu sınavların her ikisi de sadece azami süreyi doldurdukları dönemin sonunda yapılır. Ek sınavların birincisinde, sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.

Ek sınavlar sonunda, hiç almadığı derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencilerin ilişiği kesilecektir.

Ek sınav başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin başvuru yapmadan önce uygulama esasları hakkında bilgi sahibi olmalarını önemle hatırlatırız. Ek Sınav ve Ek Süre Uygulama Esasları için Tıklayınız.

Başvuru ve Sınav Tarihleri :

Ek Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 21-27 Temmuz 2023 (Başvurular saat 16:00’da sona erecektir) tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemi Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2 sekmesinden katılmak istedikleri dersleri seçmeleri gerekmektedir. 

Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara giremeyecektir. Seçilen dersler fakültenin ilgili komisyonu tarafından uygulama esaslarında yer alan maddelere göre değerlendirildikten sonra öğrenci kartına Öğrenci İşleri tarafından dahil edilecektir.

Ek sınav tarihleri: 

1. Ek Sınavlar 31 Temmuz-4 Ağustos 2023

2. Ek Sınavlar 14-18 Ağustos 2023

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş Yapmak İçin Tıklayınız.