Anasayfa  |   İletişim  | EN
Meslek Yüksekokulu
YÖK ATLAS
Adalet % 100 Burslu
Adalet % 50 Burslu
Adalet % 25 Burslu
Adalet
Adalet % 100 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 50 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 25 Burslu (İ.Ö)
Adalet (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 100 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 50 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 25 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %100 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 Burslu (İ.Ö)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yaz Okulu
Duyuru Arşivi
Yaz Okulu

Yaz Okulu

2015-2016 eğitim-öğretim yılı yaz öğretiminde, Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Yaz Okulunda açılacak olan dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS Değeri

TRH115

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

TRH116

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

TDE115

*Türk Dili I

2

TDE116

*Türk Dili II

2

*Diğer Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri bu dersleri talep etmeleri halinde seçebilir.

*AKTS ücreti Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için 135 TL olarak belirlenmiştir.

Adalet Programı Bünyesinde Açılan Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS Değeri

ADP103

Medeni Hukuk Bilgisi

5

ADP104

Borçlar Hukuku Bilgisi

5

ADP107

Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışma

5

ADP151

Hukukun Temel Kavramları

5

ADP201

Medeni Usul Hukuku Bilgisi

5

ADP204

Özel Sigorta Hukuku Bilgisi

5

ADP206

Tebligat Hukuku

5

ADP207

Ticaret Hukuku Bilgisi

5

ADP208

Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Bilgisi

4

ADP209

Vergi Hukuku Bilgisi

4

ADP210

İcra ve İflas Hukuku Bilgisi

5

ADP225

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Bilgisi

3

BKT111

Bilgisayar-Klavye Teknikleri 1

3

BKT112

Bilgisayar-Klavye Teknikleri 2

3

BKT211

Bilgisayar-Klavye Teknikleri 3

3

BKT212

Bilgisayar-Klavye Teknikleri 4

3

AKTS ücreti 135 TL olarak belirlenmiştir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Bünyesinde Açılan Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

AKTS Değeri

ING111

Temel İngilizce I

10

ING112

Temel İngilizce II

10

ING211

Havacılık İngilizcesi I

8

ING212

Havacılık İngilizcesi II

8

KHZ110

İngilizce Konuşma Becerileri

4

AKTS ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir.

 

Üniversitemizin Yaz Öğrenimi ders kayıtları 27 Haziran - 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir.

Üniversitemize Kayıtlı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz öğrencileri için yaz öğretimi ders kayıtları Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Yaz öğreniminde ders almak isteyen öğrencilerimizin otomasyon sistemi üzerinde yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Otomasyon sistemine giriş yapılarak, ders kayıt butonu tıklanır.

 2. Açılan sayfa içerisindeki derslerden, çakışmamak koşuluyla 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılır.

 3. Ders seçim işlemi tamamlanınca, kontrol et-kesinleştir butonu tıklanır, seçilen derslerin toplam AKTS değerine göre yaz okulu ücreti hesaplanır.

 4. Yaz öğrenim ücreti ödeme işlemleri tamamlanır.

 5. Ücret yatırma işlemini tamamlayan öğrenciler, otomasyon sistemine tekrar giriş yaparak ders kayıtlarını kesinleştirir.

 6. Ücret ve kesinleştir işlemini tamamlayan öğrenciler, danışman listesine düşer. Danışmanlar tarafından ders kayıtlarının onaylanması gerekmektedir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Kayıtlı Öğrencilerin Üniversitemiz Yaz Öğrenimi Başvuruları

 1. Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencileri, özel öğrenci statüsünde değerlendirilir.

 2. Öğrencilerin, öğretimini sürdürdüğü kurumdan izin alarak yaz öğretimi kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir.

 3. Yaz öğretiminde alınan derslerin toplamı, çakışmamak koşuluyla 15 (onbeş) AKTS’yi geçemez.

 4. FSMVÜ Yaz öğretimine kayıt yaptıran özel öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini (AKTS) ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu’na gönderilir. Talep edilmesi halinde belgenin onaylı bir sureti öğrenciye verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi              

 • Öğrenci Belgesi

Yaz Öğretimi Esasları

*Bir dersin açılabilmesi için o derse en az on (10) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10’dan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmaması kararını, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu verir.

*Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS’yi geçemez.

*Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.

*Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

*Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

*Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin, akademik yıl sonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları, Yaz Okulu derslerinden alınan notların hesaba katılmasıyla belirlenir.

*Yaz Okulu ücretinin yatırılmadığı takdirde, öğrencinin ders kaydı geçersiz sayılır.

Öğrenim Süresi

Yaz Okulu öğretim süresi en az yedi hafta olacak şekilde belirlenir. Bu süreye ara ve final sınavları da dâhildir. Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Not İşlemleri

Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınavlar, final sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ile ilgili hususlar, FSMVÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.

**Sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Devamsızlıklar Hakkında

 1. Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

 2. Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.

 3. Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Farklı Üniversitelerin Yaz Öğretiminde Ders Alma

Yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 7/c maddesi uyarısınca hangi yükseköğretim kurumlarından ders alınabileceği senato tarafından belirlenir. Ders alınabilecek Yükseköğretim Kurumlarının senato tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci kayıt olduğu yılda, kendi programının taban puanından daha yüksek bir puana sahip üniversite programlarından yaz öğretimi dersi alması gerekir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin;

 1. Bağlı olduğu fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Dilekçe için tıklayınız.

 2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden temin edeceği başvuru formu ile birlikte, diğer yaz öğretimine katılmak istediği ilgili Yükseköğretim kurumunun ders/derslere ait ders içeriklerini ilgili dekanlık/meslek yüksekokulu müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekmektedir.

 3. Yaz okulu öğrenimi sonunda, Diğer Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilen başarı notları, ilgili Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin transkriptine işlenir.

Yaz Okulu Ücretleri

 1. Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; derslerin AKTS yüküne göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve kayıt esnasında öğrencilerden tahsil edilir.

 2. Mazeretleri nedeniyle Yaz okuluna devam edemeyecek öğrencilerin, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde yaz okulu kayıtları iptal edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.

 3. Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.

 4. Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

 5. Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz.

*Ders seçimleri ve ücretlendirme işlemlerinde AKTS değeri dikkate alınmaktadır.

Ödeme Seçenekleri

 • Öğrenim ücretleri nakit ve kredi kartı ile ödenebilir.

 • Anlaşmalı kartlarla (World, Axess, Bonus, Maximum, Paraf) yapılan taksitli ödemelerde, vade farksız 4 taksit yapılabilmektedir.

 • Elden taksit, senet yapılmamaktadır.

 • Ücretlere%8 KDV dâhildir.

 • Online ödeme işlemlerinizi, https://odeme.fsm.edu.tr/Login.aspx adresi üzerinde yeni kayıt oluşturarak yapabilirsiniz.

 • Peşin ödeme indirimi uygulanmamaktadır.

Ödemeler İçin  IBAN Numarası: Halk Bankası/Yeşilköy TR43 0001 2009 8900 0016 0000 77

*Açıklama kısmına T.C. kimlik numarası ve Ad-Soyad bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Ödeme işlemleriyle ilgili bilgi almak için muhasebe birimimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 
İletişim: 0212 521 81 00  Dahili:1029 / 1019

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi