Anasayfa  |   İletişim  | EN
Meslek Yüksekokulu
YÖK ATLAS
Adalet % 100 Burslu
Adalet % 50 Burslu
Adalet % 25 Burslu
Adalet
Adalet % 100 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 50 Burslu (İ.Ö)
Adalet % 25 Burslu (İ.Ö)
Adalet (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu (İ.Ö)
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 100 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 50 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 25 Burslu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %100 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 Burslu (İ.Ö)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 Burslu (İ.Ö)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yaz Dönemi Staj Değerlendirme I
Duyuru Arşivi
Yaz Dönemi Staj Değerlendirme I

2016-2017 yaz döneminde stajını yapmış olan öğrencilerimizden staj defterlerini Müdürlüğümüze teslim eden öğrencilerimizin değerlendirme sonuçları aşağıdadır; 

Adalet Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Adalet İ.Ö Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Çocuk Gelişimi Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Çocuk Gelişimi İ.Ö. Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İ.Ö. Programı Staj Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

* Listelerde isimleri bulunmayan öğrencilerimizin değerlendirme sonuçları 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında duyurulacaktır.

2016-2017 yaz döneminde staj yapan öğrencilerimizin; Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi 20/1 maddesinde belirtilen aşağıdaki süreci takip etmesi gerekmektedir. İlgili madde;

MADDE 20 - (1) Staj sonunda istenen belgeler (Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu), ilgili birimlerce ayrıca bir süre belirlenmedikçe, staj bitimini izleyen 15 gün içinde Staj Komisyonuna teslim edilir. Bu tarihlerden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez ve öğrenci başarısız sayılır. Staj Komisyonunca yasal mazereti kabul edilen öğrencilere ek süre verilebilir.

Değerlendirme süreciyle ilgili bilgiler aşağıdadır;

MADDE 23 - (2) Staj değerlendirme esasları şunlardır;
a) Staj Değerlendirme Formunda iki adet “Başarısız” notu bulunan öğrencinin staj çalışması reddedilir.
b) Staj Komisyonu, Staj Defterinde istenen bilgilerin yer almaması ya da yapılan çalışmaların yönerge ve esaslara uygun olmaması halinde, stajı red veya düzeltme kararı verebilir.
c) Düzeltme kararı verilmesi halinde; ilgili öğrencilerin isimleri ve düzeltilmesi istenen hususlar, ilgili birimlerce ilan edilir. İlan tarihini izleyen 15 gün içerisinde öğrenci gerekli düzeltmeleri yapıp, Staj Komisyonu’na sunar. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri tamamlamayan öğrenciye ek süre verilemez ve stajı reddedilir.

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi