Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Ders İçerikleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

 

I. YARIYIL

TDE 115 - TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi, Dil ve Kültür İlişkisi, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,  Türk Dilinin Gelişimi, Sesler ve Sınıflandırılması, Ses Özellikleri  - Ses Bilgisi Kuralları  - Hece Bilgisi  - İmla Kuralları ve Uygulaması  - Noktalama İşaretleri ve Uygulaması  - Yapım Ekleri ve İşlevleri  - İsim ve Fiil Çekimleri  - Zarfların ve Edatların Kullanılış Şekilleri, Edebi Metinlerdeki Uygulamaları. 

TRH 115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

On dokuzuncu Yüzyıldaki İlk Reform Hareketleri  - 1930’lu Yıllara Kadar Olan Dönemde Türk Modernleşmesi  - Osmanlı Yenileşme Hareketleri  - Batılılaşma Çabaları  - Anayasa Hareketleri  - I. Dünya Savaşı  - Milli Mücadele  - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

II. YARIYIL

TDE 116 - TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler  - Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan ve Uygulaması  - Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması  - Cümlenin Unsurları  - Cümle Tahlili ve Uygulaması  - Edebiyat ve Düşünce Dünyası İle İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi  - Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması  - Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi  - Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar.

 

TRH 116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu Yıllardan 2000’li Yıllara Kadar Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Politik, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Süreçleri  - II. Dünya Savaşı  - Çok Partili Hayata Geçiş  - DP Dönemi  - 1961 Anayasası  - 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri  - 2000’li Yıllarda Toplumumuzun Geçirdiği Değişim ve Dönüşümler  - Siyasi Partiler  - Fikir Hareketleri ve İdeolojik Tartışmalar  - Köyden Kente Göç ve Şehirleşme  - Sanayileşme.

 

ALAN ZORUNLU DERSLER

 

I. YARIYIL

KHZ 101 HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR

Bu dersin amacı öğrencilerin kabin ekibi olarak havacılık sektöründe görev aldıklarında meslekleri ile ilgili tüm sorumluluk alanlarına hakim olmalarını sağlamaktır.

Sorumlu kaptan pilot yetki, görev ve sorumlulukları, II.Pilot’un görev ve sorumlulukları, kabin amiri ve kabin memurunun görev ve sorumlulukları, pas uçuş ekipleri, Gümrük, döviz, posta kuralları, gümrük ile ilgili kurallar, kabin ekiplerinin taşıması zorunlu doküman ve belgeler, kabin ekiplerinin yanlarında taşımaları gereken eşyaları, hususlarını uygulayabilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. İnkapasite pilot, İnkapasite kabin ekibi, uçakta yolcu varken yerde bekleme kuralları, kabin ekiplerinin sağlık önlemleri, yasal istekler, psikoaktif ilaç kullanımı, alkol kullanımı, uyuşturucular, aşılanma, derin su/deniz dalışları, kan bağışı, uçuş ekibine uçakta servis, uçuş süresi, uçuş görev süresi, pas görev süresi, nöbet süresi, dinlenme süresi, boş süre, ana ve geçici üs, geçici üs ve konaklama süresi, kısaltmalar, azami süreler, dinlenme süreleri ve boş süreler konuları işlenecektir.

KHZ 103 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ 

Bu dersin amacı öğrencilere hava taşımacılığında kullanılan; Havacılık alfabesi ve iletişimde sesli (fonetik) alfabenin doğru kullanımının önemi ve uygunsuz kullanımında uçuş güvenliğinin nasıl olumsuz etkilenebileceği, Ulusal ve Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri, Ulusal Sivil havacılık otoritesi görev ve denetimleri,Uluslararası Sivil havacılık otoriteleri ve birliklerinin görevleri, hava taşımacılığı terimleri, havalimanı terimleri,  uçak terimlerini, uçuş terimleri,  bilet işlemleri & yolcu alımı terimleri, IATA 3 harf havaalanı kodlarını öğretmek ve mesleki hayatlarında kullanabilecek düzeye getirmektir. 

KHZ 105 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 

Bu dersin amacı, Öğrencilerin kabin memurluğu mesleğine başlarken tüm sorumlu olacakları konular ile ilgili genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenci; Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurum ve kuruluşlarını, havayolu şirketlerinde tehlikeli madde taşımacılığı, havaalanı ve uçuş güvenliği, ekip kaynak yönetimi, acil durum emniyet kuralları, normal emniyet kuralları konularını açıklayabilecektir.

KHZ 109 NEZAKET VE PROTOKOL KURALLARI

Bu dersin amacı; temel sosyal davranış bilgi ve becerilerinin kazandırılması. Bunun yanısıra öğrencilerin protokol kuralları hakkında da bilgi sahibi olarak çalışma hayatlarında davranışlarında ve alt-üst ilişkilerinde daha iyi iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.

ING 111 TEMEL İNGİLİZCE I  

Bu dersin amacı; Öğrencilere hem akademik hem de mesleki metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma becerisi kazandırmaktır. Yazılı metinlerde ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ile öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. Öğrencilere düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma alt becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

II. YARIYIL

KHZ102 NORMAL EMNİYET KURALLARI  

Bu dersin amacı, öğrencilerin; Kokpit/kabin ekibi iletişimi,yakıt alımı, yakıt alınırken çıkışlarda alınacak önlemler,uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, uçuş hazırlığı talimatları, kabin ekibi brifingi, uçuş öncesi kontrol, acil durum malzeme kontrolleri, demo malzemeleri, kabin arıza defteri, güvenlik kartları,Kabin ekibi istasyonları,Anonslar, elektronik aletlerin kullanımı, kabin ışıkları, su sistemleri, Güvenlik brifingi ve güvenlik brifingi kapsamı, kapı slide pozisyonları, kabin ikaz ışıkları, kalkış/iniş öncesi kabin hazır raporu, uçuş sırasında abnormal durumlar, türbülans ile ilgili gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

KHZ 104 GENEL UÇAK BİLGİSİ 

Bu dersin amacı, uçmanın teorisi ile ilgili temel prensiplerin tanımlanması ve hava araçlarının yapısal ve aerodinamik özelliklerinin incelenmesidir. Bu dersin sonunda öğrenci; atmosferin fiziksel özelliklerini tanımlayabilecek, uçmanın teorisini ifade edebilecek ve uçak elemanlarını tanımlayabilecektir. 

KHZ 108 İLETİŞİM BECERİLERİ

Bu ders, katılımcıların hem resmi hem de resmi olmayan ortamlarda iletişim becerilerini öğrenme, kullanma ve geliştirmelerini amaçlar. İletişim Çeşitleri ve Özellikleri, İletişimde Birey ve Toplum, İletişimdeki Sorunlar, İletişim ve Algılama Olguları, Etkin Dinleme Etkin İfade Biçimleri, Sözsüz İletişim ve Sözsüz İletişimin Etkin Kullanımı, Empati, Algılamanın Önemi, Kurum İçi İletişim Kurum İçi İletişimde Çıkabilecek Sorunlar ve Çözümleri, İş Mektupları gibi Resmi Dokümanlarda Kullanılacak Dilin Önemi  

ING 112 TEMEL İNGİLİZCE II  

Bu dersin amacı; Öğrencilere hem akademik hem de mesleki metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. 

KHZ 110 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek, kendilerini rahat ifade edebilmeleri için gerekli bilgi ve pratiği kazanmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler topluluk önünde konuşma çalışmaları yapmaktadır. Haberler, dünyada olan olaylar, film ve televizyon, radyo şovları, filmler, dergiler, kitaplar ve internetten alınan içerikle sınıfta bir tartışma ve bilgi paylaşma ortamı oluşturulur.

 

III. YARIYIL

KHZ 201 TIBBİ KONULAR VE İLKYARDIM   

Bu dersin amacı öğrencilere; her hangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalarda bulunabilecek düzeyde ilkyardım bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Kabinde oluşabilecek kazalara karşı tedbir alma ve bilinçli olarak müdahalede bulunma konuları verilerek, öğrencilerin aldıkları eğitim  doğrultusunda uygulama becerisini göstermelerini sağlamaktır.

KHZ 206 KABİNDE GENEL SERVİS USULLERİ 

Bu dersin amacı; öğrencilerin uçakta servis edilen yiyecek ve diğer ürünlerin nasıl servis edilmesi ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenci, ikramın veriliş nedenleri, servis hazırlığı, servis yapılırken dikkat edilecek hususlar, ikram malzemeleri, ikram malzemelerinin korunması, yükleme ve teslimat esnasında dikkat edilecek hususlar, yolcu niteliğine göre (economy class, comfort class, business class, first class) verilen servis çeşitleri, özel yemekler, kırtasiye malzemeleri, içecek ve içki çeşitleri, içki servis kuralları, günün saatlerine göre servis şekilleri, konularına hakim olarak yiyecek ve içecek servisinin genel kurallarını uygulama beceri ve yeterliliğini kazanmış olacaktır. 

KHZ 205 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI  

Bu dersin amacı; kabin ekibinin uçuş sırasında karşılaşabileceği abnormal durumlarda, uçuş emniyeti ile ilgili prosedürlere uygun hareket edebilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı eğitimi almasını sağlamaktır. Yavaş ve ani basınç boşalması , yangın, tahliye, inkapasite pilot, hayatta kalma mücadelesi gibi olaylar, acil durum emniyet kuralları kapsamında ele alınır. 

Yavaş/Ani Basınç Boşalması konusu işlenirken; Basınç boşalmasının ekip ve yolcu üzerindeki etkileri/Kabindeki belirtileri , Kabin O2  sistemi, yolcuya oksijen verilirken uyulması gereken kuralları, portable oksijen tüplerinin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir.

Yangın ve duman konusu işlenirken; Yangın tiplerini, yangın tiplerine göre kullanılacak söndürücüleri, sabit yangın söndürme sistemleri, potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolünü, kabin yangınları/ tuvalet yangınları/ galley yangınları/ kokpit yangınları, yangınla mücadelede koruyucu malzemelerin kontrolü ve kullanımı konularını göreceklerdir.

Tahliye konusu işlenirken; Acil durum zorunlu Karaya/Suya iniş konularını, hazırlıksız Acil iniş (Suya ve Karaya Tahliye), hazırlıklı Acil iniş (Suya ve Karaya Tahliye), K/M ve yolcu için emniyetli oturuş pozisyonlarını, tahliyede kullanılan acil durum malzemelerini, Slide/ Slide-Raft malzemelerini, Survival Kit İçeriğini, kalabalığın kontrolü, yolcuların çıkışlara yönlendirilmesinde kullanılan fiziksel iletişimi, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların tahliyesini, yardımcı yolcuların seçimi, görevi ve bilgilendirilmesi konuları göreceklerdir.

Hayatta kalma mücadelesi konusu işlenirken; hayatta kalma mücadelesini etkileyen faktörleri, çölde/ ormanda / suda yaşamı devam ettirebilmenin ana prensiplerini, hayatta kalma malzemeleri ve kullanımlarını göreceklerdir.

KHZ 207 DİKSİYON VE ANONS

Bu dersin amacı; öğrencilere kurallara uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma,  kendini etkili bir biçimde ifade edebilme, topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilme, ses bilim açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilme, ses ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme becerisini kazandırmaktır.

KHZ 213 İLETİŞİM VE YOLCU İLİŞKİLERİ

Bu dersin amacı Sivil Havacılık alanında bilgi sahibi olmayı, yolcu hizmetleri hakkında genel bilgi sahibi olmanın yanı sıra yolculara yönelik her türlü hizmetin işleyişini, yolcularla etkili iletişim kurma yöntemlerini, dili etkin kullanabilme becerilerini, yolcuların şikayetlerine alternatif çözümler bulabilmeyi, öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmayı içerir.

ING 211 HAVACILIK İNGİLİZCESİ I  

Bu dersin amacı, öğrencilere hem akademik hem  meslei alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompozisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma ve konuşma alt becerilerinin kazandırılmasıdır.

IV.YARIYIL

KHZ 202 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

Bu dersin amacı; öğrencilerin CRM'in amacı olan uçak kazalarında insan hatasını azaltmak ve uçak kaza kırımını en aza indirmek için uçuş emniyeti ile ilgili konular hakkında bilgi sahibi olmalarını ve konu ile ilgili becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

“Havacılıkta İnsan faktörünün kavramsal modeli” olan “SHELL” modeli üzerinden, öğrencilerde birey olarak sistemin içinde bulunacakları yer ile ilgili farkındalık yaratıp, insanın prosedürlerle, makine ile, çevre ile ve insanla olan ilişkisinde tüm bu becerileri kullanarak görevlerini uçuş emniyeti açısından en iyi şekilde icra edebilecek bilinç düzeyini oluşturmaktır.

KHZ 204 GENEL HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ 

Bu dersin amacı; öğrencilerin havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, güvenlik konsepti terörizm ve tarihçesi, terör ve sivil havacılık, uçakları tehdit eden güvenlik unsurları, havalimanı ve uçuş güvenlik konsepti, davranış analizi, uçakta bomba, bomba bulunduğunda uçaklarda en az riskli bölge (LRBL), kimyasal ve biyolojik silah tehdidi ve ekiplerin alacağı önlemler, sabotaj, davranış analizi, yolcu tipleri, kural dışı davranan yolcu ve alınacak önlemler, tehdit düzeyleri, uluslararası mevzuat ve kokpit güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

KHZ 206 TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ  

Bu dersin amacı; Tehlikeli maddelerin yolcu beraberinde taşınmasında; kabin personelinin eğitilmesiyle, kuralların doğru uygulanmasını sağlayarak uçuş emniyetinin oluşturulmasıdır.

Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi ve kurallarının uygulanması, tehlikeli madde tanımı, genel taşıma gereklilikleri, tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, tehlikeli madde limitleri, gizli tehlikeli maddeler, havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler, yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler, hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler, istisnai miktardaki tehlikeli maddeler, SHGM Sıvı Kısıtlamaları, tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi, Notoc formu, tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara karşı uygulanacak usuller, konularında teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirerek öğrencileri istenilen seviyede bilgi ve beceri düzeyine getirmektir.

KHZ 208 DÜNYA KÜLTÜRLERİ 

Bu dersin amacı; çok kültürlü iş dünyasında başarılı olmak için gerekli olan uluslararası sosyal davranış ve protokol becerilerini edindirmek ve kültürel farkındalık kazandırmaktır.  İş dünyasında farklı kültürlerle iletişimde ilk izlenimin önemi, elektronik iletişim, iş toplantıları, ziyafetler ve davetlerde uyulması gereken görgü ve protokol kuralları, ülkelerin farklı gelenek ve yemek kültürleri dersin içerğini oluşturmaktadır.

KHZ 210 MÜLAKAT TEKNİKLERİ

Bu dersin amacı; öğrencilerin kendilerini iş hayatına hazırlayacak mülakat tekniklerini ve seçim sürecinde etkili olacak kriterleri edinmelerini sağlamak, oluşturulan senaryolarla öğrencilerin işe alımda karşılaşabilecekleri durumları gerçeğe en uygun biçimde sunmak ve öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etme becerilerini elde etmelerini sağlamak, işe alım süreçlerini hızlandırmaktır.

KHZ 212 KİŞİSEL GELİŞİM

Bu dersin amacı; insan ilişkilerini gözlemlemek ve toplumsal hayatta insan ilişkilerinin önemini kavramak; insan ilişkilerinin iş hayatında, sosyal hayatta, eğitim hayatında iyileştirilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

ING 211 HAVACILIK İNGİLİZCESİ II

Bu dersin amacı; öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak konuşma beceri ve stratejilerinin kazandırılmasıdır. 

 

SEÇMELİ DERSLER

YDL 211 İspanyolca I 

Bu dersin amacı; Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturarak, öğrenciye günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme (yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) becerisi kazandırılmasıdır.

YDL 213 Arapça I 

Bu dersin amacı; iletişimsel dil ve tematik öğretim yöntemleri vasıtasıyla öğrencilere akademik beceriler kazandırabilmek, dilin dört becerisine vakıf olabilmelerini sağlamak ve onlara dili doğru ve akıcı kullandırabilmektir.

YDL 212 İspanyolca II 

Bu dersin amacı; Avrupa Birliği Dil Portfolyosuna uygun olarak A1 seviyesinin ikinci adımını oluşturmak, öğrencilerin düzenli ve düzensiz fiillerin geniş zamanda öğrenmesi ve yakın geçmiş zamana geçişle birlikte kendilerini rahatça ifade edebilmeleridir.

YDL 214 Arapça II 

Bu dersin amacı; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, tarih ve ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

KHZ 216 HAVAALANI ANATOMİSİ

Bu dersin amacı; Öğrencilere havaalanları ve havaalanlarının önemli birimlerinin tanıtılması, havaalanı yer seçiminde dikkat edilecek faktörler, havaalanı ile ilgili önemli terimler, pistler, taksi yolları, apronlar, uçakların apronlara yanaşma şekilleri, havaalanları kategorileri, havaalanları ışıklandırmaları, pistlerin konfigürasyonları, terminal şekilleri, meydan seyrüsefer araçları, yolcu binaları, kargo binalarının tanıtılmasıdır.

KHZ 214 BİLET VE YOLCU HİZMETLERİ

Bu dersin amacı; öğrencinin bilet kavramını, biletin unsurlarını öğrenmesi ve yer hizmetlerinde yolcu hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması, temel bilet satış kavramları, tek yönlü ve çift yönlü yolculuklar, izin verilen mil indirimi, circle trip yolculuklar ve ücret bölümleme, sponsorlu bilet işlemleri, özel ücretler tanım - örnekleri ve ücret kombinasyon örnekleri, bilet üzerinde yapılan işlemler ve iade işlemlerini öğrenmeleridir.

KHZ 220 HAVACILIK HUKUKU

Bu dersin amacı; havacılık kanununu ve onun işletmeye uyarlanması konusundaki genel anlayışı, avukat olmayanlar için havayolları, sivil havacılık, havaalanı idaresi ve hizmetleri ile bağlantılı düzenleyici konuların açıklanması, ulusal ve uluslararası mevzuat, kanunlar, sözleşmeler ve  özellikle Sivil Havacılık Kanununun tanıtılmasıdır.

KHZ 218 EKİP PLANLAMASI

Bu dersin amacı Sivil Havacılık alanında öğrenim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışacakları havayolu şirketlerinde gerek uçucu gerekse yer personeli olarak bilmeleri gereken bir departmanın iç kuralları ve yönergesini öğrenmelerini sağlamaktır.

SSP 001 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Dersin amacı; öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak bir sosyal sorumluluk projesinde yer alıp topluma ve diğer bireylere karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır. Derslerin işlenişi genellikle öğrencilerin katılımına ve grup çalışmalarına bağlı olarak ilerleyecek ve öğrencilerin deneyimledikleri durumların tartışılması dersin önemli bir bölümünü kapsayacaktır. Ders süresince öğrenciler demokrasi, sivil toplum, gönüllülük, insan hakları, gençlik ve sosyal haklar gibi konular üzerine yapılacak olan farklı uygulamalar ve tartışmalara dahil olacaklardır. Ders sonunda ise öğrencilerden, kendi oluşturdukları ve uygulanabilir sosyal sorumluluk projesi taslakları oluşturmaları beklenmektedir.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi