Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Çocuk Gelişimi Programı

          Tanım ve İçerik

          Çocuk Gelişimi Programı iki yıl dört dönemlik ön lisans eğitimi veren ve çocuklarla ilgili kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir programdır. Çocuk Gelişimi Programı, doğum öncesinden 0-18 yaşlar arasına kadar normal ve farklı gelişim özellikleri gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimler ile öz bakım becerileri) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

          Çocuk Gelişimi programının müfredatında ağırlıklı olarak gelişim ve eğitimle ilgili dersler bulunmakta olup iki yıl dört dönem boyunca teorik olarak altyapı oluşturulurken aynı zamanda birinci yılın sonundan itibaren yaz döneminde ve ikinci yılın her iki döneminde de öğrenilen teorik bilgiler yoğun bir şekilde uygulamayla bütünleştirilme imkanı bulmaktadır.

          Programda; Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişimi ve eğitimi, Çocuklara yönelik oyun, müzik eğitimi, sanatsal ve yaratıcı faaliyetler, eğitici materyal geliştirme, drama gibi konularda dersler verilmektedir.

 

          Yerleştirme

          Çocuk Gelişimi programına öğrenciler, Kız Meslek Liseleri Çocuk Gelişimi bölümü mezunları öncelikli olmak üzere YGS-4 puan üstünlüğüne göre yerleşmekte, kontenjan boşluğu olması halinde ise diğer lise/bölüm mezunları da yerleşebilmektedir.

       

          Çalışma Alanları

          Çocuk Gelişimi mezunları; aldıkları çocuk gelişimi yardımcı personeli unvanıyla gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getiren profesyonellere yardımcı mahiyetinde destek olmaktadır. Benzer şekilde özel eğitim alanında de özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yapıp çocuk ve aile için gerekli önlemleri, ilgili uzmanlarla multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alan profesyonellere destek hizmeti sunmaktadır.

 

          İş Olanakları

          Çocuk Gelişimi mezunları, genel olarak hedef gruplarında bulunan 0-18 yaş, özelde ise okul öncesi çağ çocuklar ile annelerini destekleyici birçok hizmet üretmektedirler. Ayrıca çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştiren; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapan; yayın ve araştırma hizmetleri veren uzman personellere destek verirler. Genel olarak Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet alanlarıyla beraber farklı alanları destekleyici birçok pozisyonda görev alabilirler. Programın temel amacı da bu alanlarda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere çocuk gelişimci yetiştirmektir. Bu görevlerden bazıları;

          Kamu okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında ücretli yardımcı öğretmen olarak

          Özel sektör okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen ve usta öğretici olarak

          Hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Uzmanlarına yardımcı personel olarak,

          Sosyal Hizmet alanına giren merkezlerde bakım ve eğitim personeli olarak

          Çocuklarla ilgili oluşturulan projelerde proje personeli olarak

          Çocuklarla ilgili hizmet üreten tüm sektörlerde hizmet üreten personele danışman olarak görev yapabilirler.

 

          Üst Öğrenim

           Çocuk Gelişimi programı mezunları lisans seviyesinde bir üst öğrenime devam etmek isterlerse Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Okul öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi lisans programlarına puan üstünlüğüne göre yerleşebilirler.

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi