Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Sıkça Sorulan Sorular

ADALET PROGRAMI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1.             Programa hangi puan türüyle öğrenci alınmaktadır?

YGS – 3 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

2.             Programın eğitim süresi kaç yıldır?

Eğitim süresi 2 yıldır.

3.             Hazırlık eğitimi var mıdır?

Hazırlık eğitimi yoktur. Program içerisinde üniversite zorunlu dersleri arasında I. ve II. dönem İngilizce dersleri bulunmaktadır. Talep halinde öğrenci hazırlık okuyabilir.

4.             Programdan hangi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir?

Mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Hukuk Fakültelerine geçiş yapabilmektedirler.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümüne sınavsız kayıt yaptırabilirler.

5.           Hukuk Fakültesi’ne dikey geçiş yaptığımızda, fakülteyi bitirme için iki yıl okumak yeterli olacak mı?

Adalet Programı mezunlarının, DGS ile yerleştikleri Hukuk Fakültesi’nde hangi dönemden ders almaya başlayacağı her üniversitenin kendi uygulamasına göre değişiklik göstermektedir. Ancak Hukuk Fakültesi derslerinin AKTS değerleri ve ders içerikleri ile Adalet Programı derslerinin AKTS değerleri ve ders içerikleri denk olmayabilir. Bu durumda Hukuk Fakültesi’nin ilk iki yıl verdiği zorunlu dersleri ayrıca almanız gerekecektir.

Örneğin: Adalet Programı’nda “Medeni Hukuk Bilgisi” I. yarıyıl dersi olup haftalık 3 saat ve 5 AKTS değerindedir. Ders içeriğinde kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku anlatılmaktadır. Ancak Hukuk Fakültemizin I. yarıyılında verilen “Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku” dersi haftalık 4 saat ve 6 AKTS olup ders içeriğinde sadece medeni hukuka giriş ve kişiler hukuku vardır. Bu nedenle Üniversitemize DGS ile geçiş yapan öğrenciler Medeni Hukuk derslerinin hepsini almak zorunda kalacaktır. Bu da eğitim – öğretim süresinin uzamasına neden olabilecektir.

6.          Yurt dışında 4 yıllık fakülte tamamlama imkanımız var mı? Evetse tamamlanan derslerin Türkiye’deki kabul durumu nedir?

Yurtdışında Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkelerde Türkçe eğitim ile ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlama imkanı vardır.

Yurtdışında lisans eğitiminin tamamlanması halinde Türkiye’de denklik alınması ve fark derslerinin verilerek Hukuk Fakültesi diploması alma koşulları her yıl YÖK tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle yurtdışındaki üniversitelerde lisans tamamlama ve üniversite denkliği hakkında detaylı bilginin YÖK’ten alınması gerekmektedir.

7.             Programa hangi lise alanlarından sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır?

Meslek Liselerinin Adalet ve Zabıt Kâtipliği alanlarından sınavsız geçiş hakkı vardır.

8.             Programa kaç öğrenci alınmaktadır? Programda burslu olarak okumak mümkün müdür?

Programın açıldığı yıldan bu yana alınan öğrenci kontenjanları ve bursluluk durumu şu şekildedir:

2014 - 2015 BURS VE KONTENJAN DURUMU

Adalet %100 BURSLU

10

Adalet %50 BURSLU

10

Adalet %25 BURSLU

70

TOPLAM

90

Adalet %100 BURSLU (İ.Ö)

8

Adalet %50 BURSLU (İ.Ö)

8

Adalet %25 BURSLU (İ.Ö)

32

TOPLAM

48

2013 - 2014 BURS VE KONTENJAN DURUMU

Adalet %100 BURSLU

9

Adalet %50 BURSLU

8

Adalet

73

TOPLAM

90

Adalet %100 BURSLU (İ.Ö)

4

Adalet %50 BURSLU (İ.Ö)

12

Adalet (İ.Ö)

22

TOPLAM

38

2012 - 2013 BURS VE KONTENJAN DURUMU

Adalet %100 BURSLU

16

Adalet %50 BURSLU

16

Adalet

48

TOPLAM

80

9.            Burs hakkı ne kadar süre ile geçerlidir? Burs hakkının sona erdiği haller nelerdir?

Programa yerleşen öğrenci, ilk yerleşmede hak ettiği burs imkanını kayıt tarihinden itibaren 4 yıl boyunca kullanabilmektedir.

Öğrencinin disiplin cezası alması ya da eğitim süresinin 4 yılı aşması halinde bursu kesilmektedir.

10.         Programa kayıt olan öğrenciler nerede eğitim göreceklerdir?

FSMV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Haliç yerleşkesinde eğitim göreceklerdir.

11.          Programın eğitim ücreti ne kadardır?

Programın eğitim ücreti KDV dahil 10.800,00 TL'dir.

% 50 burslu öğrenci için KDV dahil 5.400,00 TL'dir.

% 25 burslu öğrenci için KDV dahil 8.100,00 TL'dir.

12.         Programda zorunlu staj uygulaması var mıdır?

MYO Staj Yönergesi uyarınca 30 iş günü zorunlu staj bulunmaktadır. Staj programı tamamlanmadığı durumlarda mezun olunamamaktadır.

Staj Yönergesi için tıklayınız.

13.         Programda devam zorunluluğu var mıdır?

FSMVÜ Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci 14 haftanın teorik derslerinde % 70, uygulamalı ve laboratuvar derslerinde % 80 devam etmek zorundadır. Sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları, ayrıca dikkate alınır. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.

14.         Programdan mezun olabilmek için gerekli akademik ortalama nedir?

Programdan mezun olabilmek için genel akademik ortalamanın en az 2.0/4.0 olması gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet transkriptinde FF ve FD notunun (başarısız derslerin) olmaması gerekmektedir.

15.         Sınıfta kalma var mıdır? Yoksa programın uzaması ne şekilde olur?

Sınıfta kalma adı altında bir durum söz konusu değildir.

Ancak programın birinci sınıfı tamamlandığında ağırlıklı genel not ortalaması 1.50'nin altında olan öğrenci gözetim listesini alınır. Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en fazla 30 olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları (FF ve FD) veya şartlı başardıkları (DD ve DC) dersleri yarıyıl gözetmeksizin almaları gerekir.

Örneğin: Öğrenci I. yarıyılda 8 ders almış, bu derslerden sadece üç dersten CC ve üzeri, diğer 5 dersten DC ve altı almış, yarıyıl sonunda AGNO 1,09 olmuş, o yarıyıl aldığı 28 AKTS’nin sadece 11’ini başarı ile geçebilmiştir. Aynı öğrenci II. yarıyılda 8 ders almış, bu derslerden gene sadece iki dersten CC ve üzeri, diğer 6 dersten DC ve altı almış, yarıyıl sonunda AGNO 0,75 olmuş, o yarıyıl aldığı 26 AKTS’nin sadece 6’sını başarı ile geçebilmiştir. Bu öğrenci iki yarıyıl sonunda AGNO’su 0,75 olduğu için gözetim listesine alınır. Yani öğrenci kaydını yenileyerek başarısız kabul edildiği DC ve altı olan derslerin hepsini almalı, bu derslerin toplam AKTS’si 17 olduğundan III. yarıyıldan 13 AKTS’ye eş değer dersleri alarak programa devam etmesi gerekmektedir. Bu durumda öğrenci III. yarıyılın tüm derslerini alamayacağından en iyi ihtimal ile bir dönem okulu uzatmış olacaktır.

Öğrenci, gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını 1,50’nin üzerine yükseltirse normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Ders tekrarı yapılan yarıyıllar, eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

16.         Örgün Öğretimden İkinci Öğretime geçiş hakkı var mıdır, varsa koşullar nelerdir?

Geçiş hakkı vardır.

Programının ikinci ve üçüncü yarıyılında geçiş hakkı vardır.

Birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir.

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.

Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Üniversite içinde daha önce yatay geçiş yapmamış olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

17.         İkinci Öğretimden Örgün Öğretime geçiş hakkı var mıdır, varsa koşullar nelerdir?

Geçiş hakkı vardır. II. öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, I. öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

18.         Kayıt dondurma hakkı var mı, varsa koşullar nelerdir?

Döneme ait eğitim bedeli ödenerek kayıt dondurma birinci ve ikinci dönem yaptırılabilir. Kayıt dondurulduğunda öğrenci bursluluk hakkını korur.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
. . .